انتخاب بهترین چشم پزشک تهران چگونه است ؟

چشم پزشکی تخصص بسیار ظریف و پیچیده ای است و انتخاب چشم پزشک خوب در تهران و ایران بسیار برای بیماران مهم است

چشم پزشک خوب باید کاملا بروز باشد و در کنگره های علمی حضور داشته باشد

اگر در مورد انتخاب چشم پزشک دچار تردید شده اید، به دنبال این یازده خصوصیت در فرد مورد نظر خود باشید.

از مشخصات دندانپزشک خوب می توان به موارد زیر اشاره کرد

 • مهارت دستی و چابکی زیادی دارد
 • تمایل به یادگیری دارد
 • به طور فعال گوش می دهد
 • به بیمار آموزش می دهد
 • به منابع و زمان بیمار احترام می گذارد
 • مطب را پاکیزه نگه می دارد
 • شما را به خرید تشویق نمی کند
 • برای شناخت شما تلاش می کند
 • مقالات علمی معتبر دارد
 • در کنگره های علمی شرکت می کند

 

با این همه چشم پزشک که وجود دارد از کجا می دانید شما بهترین چشم پزشک را انتخاب کرده اید؟

لیست زیر اسامی بهترین چشم پزشکهای ایران را به شما معرفی می کند

 • دکتر مهران زارعی قنواتی
 • دکتر محمدعلی جوادی
 • دکتر محمد مهدی پرورش ریزی
 • دکتر حیدر امینی
 • دکتر رضا کارخانه
 • دکتر سیامک زارعی قنواتی
 • دکتر قاضی زاده هاشمی، سید حسن
 • دکتر مرجان سجادی
 • دکتر حمید احمدیه
 • دکتر رامین صلوتی